สัมมนา Retail Loyalty...simply made with CRM Mobile Solution ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เตรียมจัดต่อเป็นครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ReadyPlanet MAX ได้จัดสัมมนา Retail Loyalty...simply made with CRM Mobile Solution ณ Training Center บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต แมกซ์ จำกัด ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 100 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% จากจำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งหมด เตรียมจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม ตามคำเรียกร้องของผู้ที่สำรองที่นั่งไม่ทัน รับชมภาพบรรยากาศและความประทับใจจากงานสัมมนาในครั้งนี้ได้ที่ด้านล่างนี้

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

MAX.ReadyPlanet.com

 

 

ลงทะเบียนเข้างาน

 

 

เริ่มงานสัมมนา

 

 

คุณหาญชัย ชัยทัศนีย์ Marketing Manager บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต แมกซ์ จำกัด บรรยายเรื่อง Digital Trends in Retail 2019 และ Digital Transformation

 

คุณสรชาติ ใจคิด Vice President บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต แมกซ์ จำกัด บรรยายเรื่อง CRM Mobile Solution วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบยั่งยืน และ Case Study ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

 

ช่วง Consult กลุ่มย่อย ให้คำปรึกษาโดยทีม Consultant ผู้เชี่ยวชาญ CRM Mobile Solution