บรรยากาศงานสัมมนาครั้งที่ 3 Retail Tech: The Mobile Customer Experience

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต แมกซ์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "Retail Tech: The Mobile Customer Experience" ณ Training center ของบริษัท เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มคอร์ปอเรตในเรื่องการสร้างประสบการณ์ลูกค้าด้วย Mobile Application สำหรับธุรกิจ Retail & Services โดยวิทยากรจากบริษัทฯ 2 ท่าน ได้แก่ คุณสรชาติ ใจคิด รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายเรื่อง Mobile Customer Experience และคุณหาญชัย ชัยทัศนีย์ ผู้จัดการแผนกการตลาด บรรยายเรื่อง Digital & Retail Tech Trends งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เตรียมจัดต่อเนื่องครั้งที่ 4 ในเดือนตุลาคม

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

MAX.ReadyPlanet.com 


ลงทะเบียนเข้างาน


เริ่มงานสัมมนา


คุณหาญชัย ชัยทัศนีย์ Marketing Manager บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต แมกซ์ จำกัด บรรยายเรื่อง Digital Trends และ Retail Tech Trends


คุณสรชาติ ใจคิด Vice President บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต แมกซ์ จำกัด บรรยายเรื่องสร้าง Customer Experience ด้วย โมบายล์แอปและ Case Study ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ